Een grote olieproducent gaat bitcoin (BTC) minen om het afvakkelen van gas te verminderen. Hiermee zou de schade aan het milieu verminderd worden en kan het bedrijf daarnaast nog verdienen aan het gas ook!

Het bedrijf in kwestie, Equinor, is een grote olieproducent die de “digital flare mitigation” technologie van Crusoe Energy System gaat implementeren. Bij olievelden wordt normaal gesproken het gas dat vrijkomt afgefakkeld.

In andere woorden, het gaat letterlijk in rook op en het bedrijf verdient er dus niets aan. De reden hiervoor is dat er vaak geen infrastructuur is om het gas op te slaan of te transporteren. Het aanleggen van dergelijke infrastructuur is daarnaast zo duur dat het niet rendabel is om eraan te beginnen.

De goedkoopste keuze is dan ook om het gas af te fakkelen. Dit resulteert in het bekende beeld van olieplatformen of velden waar hoge torens met een grote vlam erop te zien zijn. Equinor gaat dit nu dus anders aanpakken. In een memo op het intranet van het bedrijf valt te lezen:

“Historisch gezien waren de opties van de industrie om het affakkelen te verminderen beperkt tot kostbare maatregelen zoals de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur of het stilleggen van de productie,”

Hier voegt Lionel Ribeiro, manager duurzaamheid bij Equinor, aan toe:

“Crusoe’s technologie biedt een win-win-alternatief voor zowel producenten als investeerders. […] Het minen van cryptocurrency vereist veel elektriciteit om computers van stroom te voorzien, terwijl waardevol gas worden verspild en koolstofemissies worden gecreëerd wanneer we affakkelen. […] Door deze omgekeerde pijnpunten met elkaar te verbinden, kunnen we aan beide behoeften voldoen zonder kosten voor marktkosten.”

In het kort: Equinor gaat het gas dat vrijkomt niet langer affakkelen. Het gaat met de nieuwe technologie het gas omzetten in stroom om zo cryptocurrency te kunnen minen!