Volgens de International Energy Agency veroorzaakt bitcoin (BTC) mining tussen de 0,03% en 0,06% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Dit blijkt uit een onderzoek dat de organisatie de afgelopen periode heeft uitgevoerd. Uit dat onderzoek bleek onder andere dat een groot deel van het minen met groene energiebronnen wordt gedaan.

Volgens de International Energy Agency veroorzaakt het Bitcoin-netwerk zo’n 10 tot 20 megaton aan CO2 per jaar. Verder verbruikte het netwerk in de eerste zes maanden van dit jaar al zo’n 29 TWh. Ter vergelijking: Ierland verbruikt per jaar ongeveer 26 TWh. Bitcoin verbruikte dus binnen een half jaar al meer dan het land Ierland in een enkel jaar verbruikt.

De hoeveelheid stroom die Bitcoin per jaar gebruikt kan echter sterk schommelen. Dit heeft te maken met het aantal miners dat deelneemt en de hashkracht die zij voortbrengen. Daardoor kan het verbruik fluctueren tussen de 20 en 80 TWh.

Op het gebied van de klimaatverandering en de opwarming van de aarde klinkt dit misschien negatief. Echter blijkt uit ditzelfde onderzoek dat een groot deel van de bitcoin mining met groene energie gedaan wordt. Miners zijn namelijk vaak in gebieden te vinden waar goedkope energie ten overvloede verkrijgbaar is. Zij vestigen zich zodoende vaak in gebieden waar veel groene stroom wordt opgewekt aangezien deze bronnen niet zomaar uit kunnen worden gezet, zoals rivieren of windturbines.

Volgens de organisatie is 76% van de energie die bitcoin miners gebruiken afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Ook CoinShares publiceerde onlangs een onderzoek waarin het uitzocht hoe groot het aandeel van groene energie is. Zij kwamen uit op 74%.