Bitcoin (BTC) mining staat erom bekend dat het veel energie vereist, en met een stijgende BTC koers krijgt mining weer meer aandacht. Onlangs hebben gasbedrijven in Alberta, Canada, een manier bedacht om opgesloten aardgas te gebruiken voor bitcoin mining. Dit zou een alternatief zijn op het loslaten van het gas in de atmosfeer wat de lucht zou vervuilen.

Bitcoin mining vereist enorme hoeveelheden energie, wat door velen wordt gezien als een probleem dat het milieu schaadt. Echter vervuilt het affakkelen van ingesloten zakken aardgas ook de atmosfeer in landen als Canada.

Gasbedrijven kondigden daarom onlangs aan het gas te gebruiken om bitcoin te minen. Volgens Francis Pouliot van Bull Bitcoin lost het gebruik van het gas op deze manier een enorm probleem op voor eigenaren van gasbronnen, waarvan duizenden moeite hebben om het gas te bedwingen of er een ander doel voor te vinden.

Bovendien zijn de gasprijzen in de loop van de jaren gedaald wat niet bepaald een stimulans was om het op te slaan en te transporteren. De enige manier om er vanaf te komen was door het te laten verbranden terwijl het de grond uitstroomt. Daarmee ging een hoop energie verloren en wordt de lucht dus flink vervuild.

Met de nieuwe oplossing zal dit niet langer het geval zijn, omdat de bedrijven bitcoin mining rigs kunnen installeren en het gas kunnen gebruiken om bitcoin te minen. Nu meer van het aardgas wordt gebruikt voor het aandrijven van mining, zal de uitstoot van kooldioxide door gas- en olie-exploratie aanzienlijk verminderen, wat uiteindelijk leidt tot groenere BTC mining.