Vandaag gaat de difficulty, of moeilijkheidsgraad, voor bitcoin (BTC) miners verder omhoog. Althans dat is de verwachting op basis van een aantal feiten zoals de steeds hoger wordende hash rate. Een stijgende difficulty is niet per se goed nieuws voor kleinere miners, maar kan wel goed nieuws betekenen voor Bitcoin in zijn algemeen.

Het Bitcoin-protocol schrijft voor dat elke 10 minuten een block met transactiegegevens aan de blockchain mag worden toegevoegd. Dit wordt beheerst aan de hand van de target hash. Dit is een bepaald getal waar een door een miner gegenereerde hashcode gelijk aan of kleiner moet zijn om succesvol een block aan de blockchain toe te voegen.

Hoe kleiner dit getal, hoe ingewikkelder het is voor een miner om een hash te genereren die voldoet aan deze eisen. Of anders gezegd; hoe lager de target hash, hoe kleiner de kans dat een miner de target hash of een getal daaronder genereert en succesvol een block aan de blockchain toevoegt. De difficulty is een gegeven waarmee wordt bepaald hoe groot die kans voor een miner is. 

Zodra er meer en meer miners meedoen aan het netwerk neemt de concurrentie toe. Zodoende neemt ook de kans dat een juiste hash wordt gegenereerd toe met snelle blocktijden tot gevolg. Elke 2.016 blocks kijkt het protocol naar de blocktijden en beslist vervolgens op de difficulty hoger of lager moet worden.

De afgelopen tijd is de hashrate, de snelheid waarmee hashcodes worden gegenereerd door het netwerk, flink toegenomen. Het steeg zelfs boven het niveau dat het netwerk zag ten tijden van bitcoin’s all-time high (ATH). Kortom, steeds meer miners lijken te geloven in de toekomst van bitcoin. Een direct gevolg daarvan is een hogere difficulty.

Het klopt dat kleinere miners het wellicht moeilijker krijgen om winstgevend te minen. Zij kunnen overwegen zich aan te sluiten bij mining pools om alsnog wat geld te kunnen verdienen!